Malmö Motorrenovering © 2013

Försäljningsvillkor

 

 

Allmänna försäljningsvillkor Malmö motorrenovering AB (nedan kallat MMR) 556495-2629 har Renoverat motorer och levererat motordelar inom Norden i 20 år.

Privatperson: Som privatperson tillämpas du av konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och har därmed alla de rättigheter som omnämns av dessa lager. T.ex. 14 dagars ångerrätt med återbetalning av produkten. Du har även rätt att häva köpet om den nya angivna leveranstiden inte godtas.

Läs mer på www.ko.se

Juridiska personer: Som näringsidkare (företag), tillämpas ni av köplagen (1990:931) och har därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Läs mer på www.ko.se

Leveransvillkor: MMR är inte skadeståndsskyldiga vid försenat eller uteblivet gods. Leveranstiden som är angiven är en uppskattad leveranstid. Om godset är skadat eller förkommet ska anmälan i första hand göras till transportföretaget. Reparation av skadat gods får inte utföras eller ens påbörjas utan MMR:s medgivande.

Betalningsvillkor: Kontant vid leverans om inget annat anges. Vid avtalad kredit 15 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen diskonto plus 8 %. Varorna förblir MMRs egendom tills full dellikvid har erlagts.

Pris: Juridiska personer erhåller pris exkl. moms och privatpersoner pris inkl. moms vid offerter. MMR Förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande. En offert från MMR är giltig i 10 dagar från offertdatum. MMR reserverar sig för slutförsäljning.

Frakt: Fraktkostnader tillkommer

Returer: Retur av ny produkt får endast ske efter överenskommelse med MMR Fraktkostnad betalas av kunden. Returavgift på 10 % av produktens nettopris avdrags vid kreditering. Kopia på fakturan ska bifogas. Returer får inte beläggas med postförskott eller efterkrav. Betalda produkter återbetalas inom 30 dagar.

Ångerrätten gäller inte specialbeställda eller hembeställda specifika varor på kunds begäran. Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.

 

Garanti: På renoverade produkter lämnar MMR1 års garanti på produkten och/eller materialfel med obegränsad körsträcka.

 

På begagnade produkter lämnar MMR 1 års garanti med obegränsad körsträcka.

Garantin gäller inte eventuellt medföljande kringutrustning på begagnade motorer.

Garantianspråk kan inte göras innan full dellikvid har erlagts för produkten.

Vid en godkänd reklamation ersätts arbetskostnad med maximalt 700 + moms/tim enl. Autodatas tidverk, maximalt antal arbetstimmar som ersätts är 20 timmar. Reparationsarbeten inom garantitiden får inte utföras eller ens påbörjas utan MMRs medgivande. I annat fall upphör garantin att gälla.

Reklamerade produkter ersätts inte om skadorna inte dokumenterats, orsakats av felaktig montering, felaktig skötsel, trimning eller annan modifiering av produkten eller användning till annat ändamål än originaltillverkarens rekommendationer samt ev. utbyta delar ej returnerats till MMR inom 30 dagar.

Vid ersättning av reklamerad produkt med ny, debiteras ersättningsprodukten kunden. Reklamerad produkt ska returneras till MMR inom 30 dagar, för inspektion. Efter inspektion och utlåtande av MMR har kunden rätt att begära den reklamerade produkten i retur för utlåtande av en opartisk instans.

Resekostnader, övernattningskostnader, hyrbilskostnader, förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Direkta eller indirekta förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad produkt ersätts inte.

Montering: Kontrollera alltid före påbörjande av monteringsarbetet att rätt produkt erhållits.

Kostnader för montering/demontering av produkten ersätts inte om den kommer ny in retur.

Vid köp av renoverad motor står MMR inte för kostnader gällande överflyttning av detaljer som inte stämmer med gamla motorn t.ex. oljesump eller ventilkåpa. Vid köp av begagnad motor där komponenter till bränsleförsörjning, frikoppling, tändsystem, avgasrening, grenrör, turbo, insug eller dylikt medföljer lämnas ingen garanti på dessa komponenter. Om dessa komponenter inte passar eller motsvarar den gamla motorn tar MMR inte några kostnader för eventuell överflyttning av detaljerna ifrån gamla motorn till den erhållna motorn.

 

Malmö Motorrenovering © 2013